Alla inlägg av Jan Bendes

Årsmöte 2021 med Trädgårds-café på Slåttringe lördag 8 maj

Nu har värmen börjat komma tillbaka, och många av oss Slåttergillare ser fram emot att se Er som inte kunde komma till årets första lördags-arbetsdag, 3 veckor tidigare, ( = 17apr ).

Årsmötet börjar kl 12.00 och sker utomhus – och övergår i fika, med hembakat från flera medlemmar, då mötet avslutas.
Vid hotande väder kommer det stora tältet ställas upp.
Alla har troligen inte fått första dosen vaccin mot Covid-19 så vi vågar inte satsa på fest och dans.

Ni som inte avser komma kan återkoppla digitalt, och era synpunkter kommer att framföras på mötet vid aktuellt ärende.
Skicka dessa till Inga R – sekreteraren i FSG.
FSG bjuder på fikat efter mötet.

/Styrelsen