FSG

Folkdanslaget Slåttergillet, (nedan kallat FSG) är en ideell förening, som har till ändamål: att väcka intresse och förståelse för dans, lek, musik, dräkt, slöjd mm som har folklig anknytning.